تعرفه حمل بار از مبدأ اهواز

تعرفه حمل بار از مبدأ اهواز

تعرفه حمل بار از مبدأ اهواز

اگر قصد ارسال بار از مبدا اهواز به سایر شهرها و شهرستان ها را دارید و  می خواهید تعرفه حمل بار از مبدأ اهواز و همچنین قیمت باربری اهواز به تمام نقاط کشور را بدانید می توانید در جدولی که در ادامه آورده شده است قیمت حمل بار و باربری اهواز به کلیه مناطق کشور را مشاهده نمایید.

تعرفه حمل بار از مبدا اهواز

تعرفه حمل بار از مبدا اهواز

blank

در جدول زیر ابتدا شهر مورد نظر خود را انتخاب نموده و با توجه به وسیله نقلیه باربری قیمت ها را در ستون مربوطه مشاهده نمایید

با تماس با کارشناسان از قیمت های دقیق تر آگاه شوید

هزینه حمل بار از اهواز به مقصد خاورکامیون ۹۱۱تک (شش چرخ)جفت ( کامیون ده چرخ )تریلی
هزینه حمل بار از اهواز به آمل۸۶۰۹۰۰۹۲۰۹۳۰۱۰۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به آستارا۹۲۰۹۵۰۹۷۰۹۹۰۱۱۰۰
هزینه حمل بار از اهواز به آزادشهر۱۲۰۰۱۳۰۵۱۳۵۰۱۳۸۰۱۴۰۰
هزینه حمل بار از اهواز به آستارا۹۸۰۱۰۰۰۱۰۲۰۱۱۰۰۱۲۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به ابهر۷۶۰۷۹۰۸۰۰۸۲۰۸۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به اسلام آباد۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۸۰۴۰۰
هزینه حمل بار از اهواز به اراک۵۳۰۵۷۰۵۹۰۶۲۰۶۸۰
هزینه حمل بار از اهواز به اصفهان۵۵۰۵۷۰۵۹۰۶۰۰۶۳۰
هزینه حمل بار از اهواز به اردبیل۱۳۱۰۱۳۵۰۱۳۷۰۱۴۲۰۱۴۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به ارومیه ۱۱۵۰۱۱۷۰۱۱۸۵۱۲۰۰۱۳۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به اردکان۳۹۰۴۰۰۴۲۰۴۵۰۴۸۰
هزینه حمل بار از اهواز به اسفراین۱۳۶۰۱۳۸۵۱۹۵۰۲۰۰۰۲۰۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به اردستان۵۶۰۵۸۰۶۲۰۶۵۵۷۳۰
هزینه حمل بار از اهواز به آذرشهر۹۷۰۹۹۰۱۰۵۰۱۱۵۰۱۲۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به الیگودرز۷۸۰۸۰۰۸۳۰۸۷۰۸۹۰
هزینه حمل بار از اهواز به اندیمشک۲۷۰۲۸۵۳۱۰۳۳۰۳۶۵
هزینه حمل بار از اهواز به انزلی۹۷۰۹۹۵۱۰۰۰۱۰۵۰۱۱۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به اهر۱۰۸۰۱۱۵۰۱۲۵۰۱۴۵۰۱۶۰۰
هزینه حمل بار از اهواز به ایرانشهر۵۵۰۵۷۰۵۹۰۶۲۰۶۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به ایذه۲۴۰۲۶۵۲۸۰۳۰۰۳۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به ایلام۸۴۰۸۶۰۸۸۵۹۲۰۹۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به بجنورد۱۱۰۰۱۲۳۰۱۴۵۰۱۶۷۰۱۷۰۰
هزینه حمل بار از اهواز به بندرعباس۹۷۰۹۸۵۱۰۰۰۱۱۰۰۱۲۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به بوشهر۷۵۰۷۶۵۷۸۰۸۰۰۸۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به بیرجند۹۸۰۱۰۰۰۱۱۵۰۱۳۵۰۱۵۰۰
هزینه حمل بار از اهواز به بابل۸۵۰۸۷۵۸۸۵۹۰۰۹۸۰
هزینه حمل بار از اهواز به بابلسر۸۶۰۸۸۰۹۰۰۹۷۰۱۰۰۰
هزینه حمل بار از اهواز به باجگیران۱۲۸۰۱۳۰۰۱۴۸۰۱۵۵۰۱۶۸۰
هزینه حمل بار از اهواز به بافت کرمان۸۸۰۹۰۰۹۸۰۱۰۰۰۱۱۰۰

نرخ حمل بار و قیمت باربری  اهواز 

قیمت هایی که در جدول مشاهده می کنید با توجه به تعرفه حمل بار و قیمت باربری اهواز در سال ۹۸ می باشد. بعد از مشاهده جدول تعرفه ها برای اطلاعات دقیق تر قیمت ها با توجه به نوع بار و نوع وسیله و همچنین سایر موارد با کارشناسان و پشتیبانی ما تماس حاصل نمایید.

قیمت باربری از اهواز وانت نیسان

 ادامه نرخ حمل بار از مبدأ اهواز را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید

هزینه حمل بار از اهواز به بانه۷۷۰۷۹۰۸۰۰۸۵۰۹۰۰
هزینه حمل بار از اهواز به بجستان۱۱۵۰۱۲۵۰۱۳۰۰۱۳۸۰۱۶۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به بردسیر۹۷۰۹۹۵۱۱۵۰۱۲۵۰۱۳۸۰
هزینه حمل بار از اهواز به برازجان۴۵۰۴۸۰۵۰۰۵۸۰۶۷۵
هزینه حمل بار از اهواز به بروجرد۴۷۰۴۹۵۵۲۵۵۹۵۶۲۰
هزینه حمل بار از اهواز به بروجن۴۳۰۴۵۰۴۸۰۵۲۰۵۹۵
هزینه حمل بار از اهواز به بم۹۸۰۱۰۰۰۱۱۰۰۱۲۰۰۱۳۲۰
هزینه حمل بار از اهواز به بندرعباس۹۹۰۱۰۰۰۱۱۵۰۱۲۸۰۱۳۸۰
هزینه حمل بار از اهواز به بوشهر۴۲۰۴۸۰۵۸۰۶۵۰۷۲۰
هزینه حمل بار از اهواز به بندرترکمن۹۵۰۹۸۰۱۱۸۰۱۲۶۰۱۳۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به بندرلنگه۸۸۰۹۰۰۹۸۵۱۱۵۰۱۳۸۰
هزینه حمل بار از اهواز به بندرعسلویه۵۹۰۶۲۰۶۸۰۷۲۰۸۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به بندرماهشهر۲۵۰۳۲۰۳۹۵۴۲۰۴۸۰
هزینه حمل بار از اهواز به بهبهان۳۲۰۳۸۰۴۰۰۴۵۰۵۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به تهران۵۷۰۶۰۰۶۹۰۷۰۰۷۹۰
هزینه حمل بار از اهواز به تبریز۹۷۰۱۰۰۰۱۱۰۰۱۲۵۰۱۳۸۰
هزینه حمل بار از اهواز به تربت جام۱۳۵۰۱۴۵۰۱۵۸۰۱۶۸۰۱۸۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به تنکابن۹۷۰۱۰۰۰۱۱۰۰۱۲۵۰۱۳۷۰
هزینه حمل بار از اهواز به تویسرکان۵۷۰۶۰۰۶۹۰۷۵۰۸۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به جیرفت ۱۰۵۰۱۱۵۰۱۲۸۰۱۳۸۰۱۴۸۰
هزینه حمل بار از اهواز به جهرم۷۰۰۸۰۰۸۸۰۹۵۰۹۹۰
هزینه حمل بار از اهواز به جنت آباد۱۳۷۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۵۰۱۸۸۰
هزینه حمل بار از اهواز به جزیره کیش۸۷۰۹۰۰۹۸۰۱۰۹۵۱۱۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به خاش۱۳۹۰۱۴۵۰۱۵۸۰۱۶۸۰۱۷۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به خرمشهر۲۱۰۲۸۰۳۹۵۴۷۵۵۲۵
هزینه حمل بار از اهواز به خرم آباد۳۸۰۴۲۵۴۸۵۵۳۵۶۲۰
هزینه حمل بار از اهواز به خسروی۱۱۰۱۹۵۲۰۵۲۵۵۳۶۰
هزینه حمل بار از اهواز به خلخال۸۹۰۹۵۰۱۰۵۰۱۱۳۰۱۲۸۰
هزینه حمل بار از اهواز به خواف۱۳۱۰۱۳۸۰۱۴۶۰۱۵۲۰۱۶۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به خمین۳۴۰۳۸۰۴۲۰۴۸۰۵۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به خوی۹۷۰۱۰۵۰۱۱۵۰۱۲۶۰۱۳۴۰
هزینه حمل بار از اهواز به دماوند۶۷۰۷۵۰۸۲۰۸۹۰۹۸۰
هزینه حمل بار از اهواز به دلیجان۵۹۰۶۹۰۷۲۰۸۰۰۸۹۵
هزینه حمل بار از اهواز به دوغارون۱۳۳۰۱۳۹۰۱۴۸۵۱۵۷۵۱۶۹۰
هزینه حمل بار از اهواز به دهلران۲۱۵۲۸۰۳۶۰۳۹۵۴۱۵
هزینه حمل بار از اهواز به درود۸۲۰۸۸۰۹۲۰۹۶۰۹۹۵
هزینه حمل بار از اهواز به دهدشت۲۴۰۲۶۰۲۹۰۳۴۵۳۹۵
هزینه حمل بار از اهواز به رشت۶۵۰۷۰۰۷۶۵۷۹۵۸۳۰
هزینه حمل بار از اهواز به رامسر۹۸۵۱۰۰۰۱۱۲۰۱۲۸۰۱۳۶۵
هزینه حمل بار از اهواز به رفسنجان۹۷۵۹۹۵۱۰۹۵۱۱۸۵۱۲۹۰

نرخ باربری اهواز با خاور، کامیون، کامیون شش چرخ، ده چرخ و تریلی

با توجه به اینکه نوع بار و حجم بارها متفاوت می باشد می توانید برای حمل بار از ماشین های مختلف مانند خاور، کامیون، کامیون شش چرخ یا ده چرخ و یا تریلی درخواست نمایید در ادامه نرخ باربری هریک از ماشین های باربری را با توجه به مقصد مورد نظر انتخاب و مشاهده نمایید.

هزینه حمل اثاثیه اهواز

برای اطلاع ازقیمت های دقیق تر با پشتیبانی تماس بگیرید

هزینه حمل بار از اهواز به رامهرمز۱۱۰۱۳۵۱۹۵۲۳۵۲۹۵
هزینه حمل بار از اهواز به رودسر۹۶۰۱۰۰۰۱۰۹۵۱۲۰۵۱۳۸۵
هزینه حمل بار از اهواز به زنجان۷۹۰۸۶۰۸۹۵۹۶۰۱۰۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به زابل۱۳۲۰۱۳۸۰۱۴۲۰۱۴۹۵۱۵۳۰
هزینه حمل بار از اهواز به زاهدان۱۳۲۰۱۳۹۰۱۴۲۰۱۴۹۰۱۵۲۰
هزینه حمل بار از اهواز به سمنان۷۸۰۸۰۰۸۵۰۸۹۵۹۶۰
هزینه حمل بار از اهواز به ساری۹۸۰۱۰۵۰۱۱۰۰۱۱۸۰۱۲۶۰
هزینه حمل بار از اهواز به سنندج۵۱۰۵۶۵۵۹۵۶۵۰۷۲۰
هزینه حمل بار از اهواز به سبزوار۱۱۰۰۱۲۲۰۱۲۹۵۱۳۵۰۱۴۰۰
هزینه حمل بار از اهواز به سلماس۱۰۵۰۱۰۹۵۱۱۵۰۱۲۳۰۱۲۹۵
هزینه حمل بار از اهواز به سقز۶۷۰۷۰۰۷۸۰۸۲۰۸۹۰
هزینه حمل بار از اهواز به سنندج۴۹۰۵۲۵۵۹۵۶۰۰۶۸۵
هزینه حمل بار از اهواز به سوسنگرد۸۵۹۵۱۰۸۱۲۵۱۷۵
هزینه حمل بار از اهواز به ساوه۵۱۰۵۸۰۶۳۵۷۰۰۷۸۵
هزینه حمل بار از اهواز به سیرجان۷۲۰۷۶۰۷۹۰۸۶۰۸۹۵
هزینه حمل بار از اهواز به شیراز۵۹۰۶۲۰۶۷۵۶۹۵۷۶۰
هزینه حمل بار از اهواز به شهرکرد۳۲۰۳۶۵۳۷۵۳۹۵۴۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به شاهرود۹۴۰۹۸۰۱۰۲۰۱۸۰۱۱۶۰
هزینه حمل بار از اهواز به شوشتر۹۰۱۰۵۱۳۵۱۸۵۲۰۵
هزینه حمل بار از اهواز به شاهرود۸۹۰۹۲۰۹۶۵۹۹۵۱۱۰۰
هزینه حمل بار از اهواز به شیروان۱۳۲۰۱۳۶۵۱۳۸۵۱۴۰۰۱۴۹۵
هزینه حمل بار از اهواز به شادگان۱۴۰۱۶۵۱۹۰۲۳۰۲۸۵
هزینه حمل بار از اهواز به شبستر۹۸۰۱۰۳۰۱۰۶۵۱۱۰۰۱۱۹۵
هزینه حمل بار از اهواز به فسا۵۱۰۵۳۵۵۶۵۵۹۵۶۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به فومن۸۵۰۸۶۵۸۸۵۹۰۵۹۸۰
هزینه حمل بار از اهواز به قزوین۶۳۵۶۵۰۶۸۰۶۹۵۷۳۵
هزینه حمل بار از اهواز به قشم۹۸۰۱۰۰۰۱۰۷۰۱۱۰۵۱۱۸۵
هزینه حمل بار از اهواز به قصر شیرین۴۹۰۵۲۰۵۶۵۵۸۵۶۳۵
هزینه حمل بار از اهواز به قم ۵۴۰۵۶۵۵۸۵۶۲۵۶۹۰
هزینه حمل بار از اهواز به قوچان۱۲۲۰۱۳۳۰۱۳۸۰۱۳۹۰۱۴۵۰

باربری اهواز، حمل بار از مبدا اهواز را به بیش از ۱۲۰ شهرستان کشور انجام می دهد. جدول زیر ادامه نرخ باربری اهواز با توجه به نوع ماشین را مشاهده می کنید با پیدا کردن شهرستان مورد نظر قیمت باربری اهواز را می توانید مشاهده نمایید.

قیمت باربری در اهواز وانت نیسان

بعد از مشاهده جدول برای اطلاع ازقیمت های دقیق تر حتما با پشتیبانی تماس بگیرید

هزینه حمل بار از اهواز به کازرون۴۷۰۵۰۰۵۳۰۵۶۰۵۹۵
هزینه حمل بار از اهواز به کاشان۵۷۰۵۸۵۶۱۰۶۷۰۶۹۵
هزینه حمل بار از اهواز به کرج۶۳۵۶۶۰۶۹۰۷۱۵۷۶۵
هزینه حمل بار از اهواز به کاشمر۱۰۷۰۱۰۸۵۱۱۱۰۱۱۸۵۱۲۳۰
هزینه حمل بار از اهواز به گرگان۸۹۰۹۰۰۹۵۰۹۸۵۱۰۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به گرمسار۶۸۵۷۹۵۸۳۵۸۷۰۹۰۰
هزینه حمل بار از اهواز به گلپایگان۴۱۰۴۵۰۴۷۰۴۹۵۵۲۰
هزینه حمل بار از اهواز به لاهیجان۷۱۰۷۲۵۷۵۴۷۸۵۸۳۵
هزینه حمل بار از اهواز به لنگرود۹۸۰۹۹۵۱۰۵۰۱۱۰۰۱۲۳۰
هزینه حمل بار از اهواز به ماکو۱۱۵۰۱۱۸۵۱۲۰۰۱۳۲۰۱۴۰۰
هزینه حمل بار از اهواز به مشهد۱۱۰۰۱۲۵۰۱۳۹۰۱۴۵۰۱۵۹۵
هزینه حمل بار از اهواز به مسجد سلیمان۱۲۰۱۵۰۱۸۰۲۰۰۲۴۰
هزینه حمل بار از اهواز به مشکین شهر۶۰۰۶۳۵۶۷۰۷۰۰۷۸۵
هزینه حمل بار از اهواز به مهاباد۸۲۰۸۶۵۸۸۰۹۰۰۹۸۰
هزینه حمل بار از اهواز به مهران۳۲۰۳۴۵۳۷۵۳۹۵۴۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به ملایر۴۳۰۴۶۰۴۷۵۴۹۵۵۶۰
هزینه حمل بار از اهواز به میناب۱۰۷۰۱۱۲۵۱۲۵۰۱۲۹۰۱۳۷۰
هزینه حمل بار از اهواز به نائین۴۳۰۴۷۵۴۹۰۵۳۰۵۹۵
هزینه حمل بار از اهواز به نظنز۴۹۰۵۲۰۵۶۰۵۹۵۶۷۵
هزینه حمل بار از اهواز به نقده۷۵۰۷۸۵۸۳۵۸۸۵۹۳۵
هزینه حمل بار از اهواز به نوشهر۷۶۰۷۸۵۸۲۵۸۹۵۹۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به نهاوند۳۲۰۳۶۵۳۷۰۳۹۵۴۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به نی ریز۶۰۰۶۵۵۶۹۵۷۳۵۸۵۰
هزینه حمل بار از اهواز به نیشابور۱۱۵۰۱۱۹۵۱۲۶۰۱۳۰۰۱۴۷۰
هزینه حمل بار از اهواز به همدان۴۲۰۴۷۵۵۵۰۶۳۵۷۰۰
هزینه حمل بار از اهواز به هرسین۳۴۰۳۸۰۴۲۰۴۹۵۵۷۰
هزینه حمل بار از اهواز به یاسوج۳۱۰۳۷۰۳۹۵۴۵۰۵۱۰
هزینه حمل بار از اهواز به یزد۵۹۰۶۳۵۶۸۵۷۵۰۸۳۵
هزینه حمل بار از اهواز به یریسیه۱۱۰۱۷۵۲۳۵۲۸۵۳۷۵

بر روی دکمه های زیر کلیک کنید

قیمت باربری در اهواز وانت نیسان
هزینه حمل اثاثیه اهواز
دستمزد کارگر اسباب کشی
بهترین باربری اهواز